Olúwabùsáyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwabùsáyọ̀

The lord has added to my joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-bù-sí-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
bù - add
sí - to, into
ayọ̀ - joy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OYOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Bùsáyọ̀, Olúwabùsáyọ̀mi, Olúbùsáyọ̀Ẹ tún wo