Ọ̀jájá

Sísọ sítaÌtumọọ Ọ̀jájá

An appellation for the Ọọ̀ni of Ifẹ̀.Àwọn àlàyé mìíràn

The full appellation is Ọ̀jájá fi ìdí ọ̀tẹ̀ já'lẹ̀.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀-já-jáÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọ̀ - one who
já - breaks free
já - (the above repeated)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IFEÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Adéyẹyè Ẹniìtàn Ògúnwùsì, Ọ̀jájá II, Ọọ̀ni of Ifẹ̀.Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo