Ogbè

Sísọ sítaÌtumọọ Ogbè

[unknown]Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ogbèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọAgbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo