Ògúndípẹ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Ògúndípẹ̀

Ògún provided supplication.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀gún-dípẹ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Ògún - the god of iron
dípẹ̀ - make supplication


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Ọba Yinusa Ògúndípẹ̀ (Olúbàdàn of Ìbàdàn)Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo