Òǵunmọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Òǵunmọlá

Ògún has gained wealth/notability.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ògún-mu-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ògún - the god of iron
mú - acquire, pick up
ọlá - wealth, success, nobility, notability


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Bashọ̀run Ògúnmọ́lá, a fierce warrior in Ìbàdà̀n history who led the charge (along with Balógun Ìbíkúnlé) in the war between Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn versus Ìjàìyè in 1860, against Kúrunmí, an Ìjẹ̀shà warlord.Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo