Òǵunmọlá

Sísọ sítaÌtumọọ Òǵunmọlá

Ògún has picked up wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Bashọ̀run Ògúnmọ́lá, a fierce warrior in Ìbàdà̀n history who led the charge (along with Balógun Ìbíkúnlé) in the war between Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn versus Ìjàìyè in 1860, against Kúrunmí, an Ìjẹ̀shà warlord.Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo