Nífiṣe

Sísọ sítaÌtumọọ Nífiṣe

Needed (by God).Àwọn àlàyé mìíràn

From Matthew 21: 3: Olúwanífiṣe: "And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them."Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ní-fi-ṣeÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ní - have
fi - use (it)
ṣe - to do with


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADAN
IGBOMINAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo