Múléró

Sísọ sítaÌtumọọ Múléró

Uphold the family. The one who upholds the family. Shortened form of Òpómúléró.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mú-ilé-dúróÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mú - to take
ilé - house, family, home
dúró - to stand


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ÒpómúléróẸ tún wo