Moríreayọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Moríreayọ̀

I have seen the goodness of joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-rí-ire-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
rí - see, find
ire - goodness
ayọ̀ - joy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo