Mogbọ́njúbọ́lá

PronunciationMeaning of Mogbọ́njúbọ́lá

I matured to meet nobility.Extended MeaningMorphology

mo-gbọ́njú-bá-ọláGloss

mo - I
gbọ́njú - mature
bá - meet
ọlá - wealth, nobility


Geolocation

Common in:
OYOFamous PersonsMedia LinksVariants

Gbọ́njúbọ́láSee also