Mábínúọlámi

Sísọ sítaÌtumọọ Mábínúọlámi

Don't be envious of my nobility.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

má-bínú-ọlá-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

má - do not
bìnú - be upset about, be angry about, be envious of
ọlá - nobility, wealth, success
mi - mine


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo