Lásebìkan

Sísọ sítaÌtumọọ Lásebìkan

Ọláṣebìkan: My wealth has found its place.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(ọ)lá-ṣe-ibi-kanÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth
ṣe - make
ibi - place
kan - one


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ỌláṣebìkanẸ tún wo