Láyọkùn

Sísọ sítaÌtumọọ Láyọkùn

Wealth expanded/flourished. Wealth grew wealthier.Àwọn àlàyé mìíràn

Literally: Wealth grew a fat belly.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(ọ)lá-yọ-ikùnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, success, nobility
yọ - manifest
ikùn - (fat) belly


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITIÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ỌláyọkùnẸ tún wo