Lánasẹ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Lánasẹ̀

Wealth stretches.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-na-ẹsẹ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olá - wealth
nà - stretch
ẹsẹ̀ - leg


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADAN
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọlánasẹ̀Ẹ tún wo