Kórewá

Sísọ sítaÌtumọọ Kórewá

Bring goodness.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kó-ire-wáÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kó - gather
ire - goodness
wá - come, arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

KóredéẸ tún wo