Kòkúmọ́

Sísọ síta



Ìtumọọ Kòkúmọ́

He will not die anymore.



Àwọn àlàyé mìíràn

This is an abiku name.



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kò-kú-mọ́



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kò - he/she does not
kú - die
mọ́ - again


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú

Kokú



Ẹ tún wo