Kòkúmọ́

Sísọ sítaÌtumọọ Kòkúmọ́

He will not die anymore.Àwọn àlàyé mìíràn

This is an abiku name.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kò-kú-mọ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kò - he/she does not
kú - die
mọ́ - again


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

KokúẸ tún wo