Kílànfẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Kílànfẹ́

What do we seek?Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kí-ni-a-ń-fẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kí - what
ni - is
a - we
- continue to
fẹ́ - want, love


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo