Kọ́nyinsọ́lá

PronunciationMeaning of Kọ́nyinsọ́lá

Put a drop of honey into nobility.Extended Meaning

Variation of Kányinsọ́lá.Morphology

kọ́n-oyin-sí-ọláGloss

kọ́n - put a drop of (also, "kán")
oyin - honey, sweetness
sí - into
ọlá - nobility, prominence


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Kányinsọ́lá, KányinSee also