Kẹ́hìndé

Sísọ sítaÌtumọọ Kẹ́hìndé

One who comes second.Àwọn àlàyé mìíràn

It's a name given to the second of twins.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kẹ́hìn-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kẹ́hìn - comes last
dé - arrive, come


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Kẹ́hìndé Líjàdù ( member of "The Lijadu Sisters")Ibi tí a ti lè kà síi

https://www.theguardian.com/music/2014/mar/28/lijadu-sisters-return-william-onyeaborIrúurú

Kẹ́yìndé, Ọmọ́kẹhìndé, Ọlákẹ́hìndéẸ tún wo