Jọláadé

Sísọ sítaÌtumọọ Jọláadé

(One who) Enjoys the goodness of royalty.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

jẹ-ọlá-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jẹ - eat
olá - wealth, goodness, benefit
adé - crown


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

JọláẸ tún wo