Ireolúwa

Sísọ síta



Ìtumọọ Ireolúwa

The goodness of the lord.



Àwọn àlàyé mìíràn

"Ire cannot be directly translated to English so easily. To fully understand Ire, one must include words like good fortune, blessings, serendipitous positive outcomes all wrapped in goodness!"



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ire-olúwa



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ire - goodness
olúwa - lord


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITI



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú

Ire



Ẹ tún wo