Ìníolúwà

Sísọ sítaÌtumọọ Ìníolúwà

The property of the lord.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìní-olúwàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìní - property
olúwa - lord


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ìní, ÌníolúẸ tún wo