Igbókọ̀í

Sísọ sítaÌtumọọ Igbókọ̀í

The bush has refused this one.Àwọn àlàyé mìíràn

Abiku name given in Benin Republic (Kétu/Ketou). See also: Igbókọ̀yíÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

igbó-kọ̀-èyíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

igbó - bush
kọ̀ - refuse
èyí - this (one)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
FOREIGN-GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Igbókọ̀yí, Kọ̀yí, Ugbókọ̀yíẸ tún wo