Ifágbàmí

Sísọ sítaÌtumọọ Ifágbàmí

Ifa saved me. Ifa received me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-gbà-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá (oracle)
gbà - receive, save
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo