Ifákọ́ládé

Sísọ sítaÌtumọọ Ifákọ́ládé

Ifa brought wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-kọ́-ọlá-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá
kó - gather
ọlá - wealth
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ifákọ́làdéẸ tún wo