Ifájímilà

Sísọ sítaÌtumọọ Ifájímilà

Ifá let me live and/or prosper.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-jí-mi-làÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
jí - permit, let (jẹ́)
mi - me
là - survive, thrive, prosper


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL
ILESHAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo