Ìfẹ́dọ̀rẹ́Meaning of Ìfẹ́dọ̀rẹ́

Love became friendly.Extended MeaningMorphology

ìfẹ́-di-ọ̀rẹ́Gloss

ìfẹ́ - love
di - become
ọ̀rẹ́ - friendship


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also