Ìbídùnmóyè

Sísọ sítaÌtumọọ Ìbídùnmóyè

Pedigree is good along with honour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìbí-dùn-mọ́-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìbí - birth, pedigree
dùn - sweet
mọ́ - with
oyè - honour, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Dùnmóyè, ÌbídùnẸ tún wo