Fóyèkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Fóyèkẹ́

Given to royalty to cherish.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

fún-oyè-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

fún - give to
oyè - honour, chieftaincy
kẹ́ - cherish


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Fóyèkẹ́ Àyọ̀ká Àjàngìlà, musician.Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo