Fayọ̀fólúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Fayọ̀fólúwa

Give praise/joy to the lord.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

fi-ayọ̀-fún-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

fi - grant
ayọ̀ - joy
fún - to, unto
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo