Fágbàmíyè

Sísọ sítaÌtumọọ Fágbàmíyè

Ifá received me to survive. [verification needed]Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-gbà-mí-yẹÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifa (the oracle)
gbà - receive
mí - me
yẹ - survive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo