Fásunwọ̀n

Sísọ sítaÌtumọọ Fásunwọ̀n

Ifá is respectable. Ifá is decent.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Fásunọ̀n, FásunànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-sunwọ̀nÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
sunwọ̀n - be respectable, be decent


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo