Fámádé

Sísọ sítaÌtumọọ Fámádé

Ifá chose the crown.Àwọn àlàyé mìíràn

The name is a validation of the basic foundation of the process of enthroning a King in any Yorùbá town.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-mu-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination
mú - pick, choose
adé - crown, royalty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo