Fámádé

Sísọ sítaÌtumọọ Fámádé

Ifá received royalty.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-mu-adéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination
mú - pick
adé - crown, royalty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo