Fádémi

Sísọ sítaÌtumọọ Fádémi

Ifá crowned me.Àwọn àlàyé mìíràn

This is the short form of Ifádémiládé: Ifá covered my head with a crown.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-dé-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifa - Ifá (oracle)
dé - crown
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ILESHAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

IfádémiládéẸ tún wo