Fádọ́wọ̀lémi

Sísọ sítaÌtumọọ Fádọ́wọ̀lémi

Ifá granted me respect.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-dá-ọ̀wọ̀-lé-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - ifá divination/corpus/priesthood
dá - create, grant
ọ̀wọ̀ - respect
lé - on
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ifádọ́wọ̀lémi, Dọ́wọ̀lémiẸ tún wo