Fárómbí

Sísọ sítaÌtumọọ Fárómbí

Ifá has found something (important) to birth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-ri-oun-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination/devotee
rí - find, see
oun - something (someone important)
bí - give birth to


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo