Name Entry

Èṣúgbọ̀láMeaning of Èṣúgbọ̀lá

Esu takes pre-eminence.Extended Meaning

See also: AdégbọláMorphology

èṣù-gba-ọláGloss

èṣù - the deity Èṣù
gbà - receive
ọlá - success, notability


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

GbọláSee also