Dadépọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Dadépọ̀

Add crowns (which represents royalty) togetherÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

da - add
ade - crown
po - together


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IFEÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Dadépọ̀ Adérẹ̀mí, head developer, YorùbáName.comIbi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo