Dọlápọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Dọlápọ̀

Add wealth/nobility/success together.Àwọn àlàyé mìíràn

Name given to a child result of two Ọlá families marrying each other.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

da-ọlá-pọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dà - pour
ọlá - wealth
pọ̀ - together


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adédọlápọ̀, Olúdọlápọ̀, Oyíndọlápọ̀, Ọmọ́dọlápọ̀Ẹ tún wo