Dọlápọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Dọlápọ̀

(One who) mixes wealth/nobility (or the parents) together.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

da-ọlá-pọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

dà - pour
ọlá - wealth
pọ̀ - together


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adédọlápọ̀, Olúdọlápọ̀, Oyíndọlápọ̀, Ọmọ́dọlápọ̀Ẹ tún wo