Bólúwadé

Sísọ sítaÌtumọọ Bólúwadé

One who came with the lord.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bá-olúwa-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bá - together with
olúwa - lord, God
dé - arrive, return


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Bólú, BólúdéẸ tún wo