Bólúmọlé

Sísọ sítaÌtumọọ Bólúmọlé

1. Build a bouse with God. Build a house with the prominent one. Build a house with the master. 2. Go with God/Prominent one/master, to know the house.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

bá-ọlú-mọ-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

bá - together with, help
olú - lord, God, prominent one
mọ - build, mould,
mọ̀ - know, recognize, visit
ilé - house, home


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo