Babarere

Sísọ sítaÌtumọọ Babarere

Good father.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

baba-rereÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

baba - father
rere - good


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo