Ayégbọgbọ́n

Sísọ sítaÌtumọọ Ayégbọgbọ́n

Life requires wisdom.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ayé-gbà-ọgbọ́nÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ayé - life, earth
gbà - takes
ọgbọ́n - wisdom


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo