Awẹ́lẹ́wà

Sísọ sítaÌtumọọ Awẹ́lẹ́wà

The slender, beautiful one.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a cognomen.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-wẹ́-ní-ẹwàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
wẹ́ - slim, slender
ní - in
ẹwà - beauty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo