Awójídé

Sísọ síta



Ìtumọọ Awójídé

The oracle men arrived early.



Àwọn àlàyé mìíràn



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

awo-jí-dé



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

awo - cult (practitioners)
jí - wake up
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú

Jídé



Ẹ tún wo