Atúnramú

Sísọ sítaÌtumọọ Atúnramú

One who goes back to prepare (for war).Àwọn àlàyé mìíràn

This can be seen as an àbíkú name, representing the acknowledgment of the new child as a returned former one, now better fortified for the world.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-tún-ara-múÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
tún - again
ara-mú, múra - prepare, become fortified


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

AtúramúẸ tún wo