Aróbíodu

Sísọ sítaÌtumọọ Aróbíodu

One that makes a sound like the "odu".Àwọn àlàyé mìíràn

Another way to look at the name is 'one who cries like the bell', or 'one who sounds the warning bells in his song... not a towncrier, but a social activist using his songs.' Source: https://twitter.com/dapogundipe/status/983660048252628992Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ró-bí-oduÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
ró - make a sound
bí - like
odu - the bells around a dog's neck, in Ìjẹ̀bú dialect.


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo