Aríyìkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Aríyìkẹ́

We have this (one) to pet.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-rí-èyí-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - we
rí - see, find
èyí - this (one)
kẹ́ - pet, care for, take care of


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Àríkẹ́, Ríyìkẹ́Ẹ tún wo