Arógunyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Arógunyọ̀

He who rejoice at the sight of war.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-rí-ogun-yọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
rí - see, find
ogun - war, fighting
yọ̀ - rejoice


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo