Amúsàn

Sísọ sítaÌtumọọ Amúsàn

This is a traditional Yorùbá name given to a baby boy born with a membrane covering his head, thus looking like a masquerade. (Babalọlá & Àlàbá (2003)Àwọn àlàyé mìíràn

"Amúsàn is someone from Masquerade (Elégún) family, or someone who is versed, or enchants Ẹ̀sà eégún." - User commentary.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo