Ala Iña

Sísọ sítaÌtumọọ Ala Iña

Among practitioners of Cuban Òrìṣà tradition, the Yorùbá-based religious tradition that developed in the island of Cuba, the name Ala Iña is said by practitioners to mean "the mantle of fire (from the core of the earth)." It is a name given to initiates of Santería/Lucumí. The name is derived from the Yorùbá name "O̩láníyan," which, in Yorùbá language, means "wealth/nobility has a proud gait/swagger." In Yorùbá culture it is given to a newborn as a result of a birth within nobility.Àwọn àlàyé mìíràn

This name is used for some initiates within Cuban Òrìṣà tradition, known alternately as Santería, Lucumí, or Regla de Ocha.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

o̩lá-ní-ìyanÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

o̩lá - wealth, nobility
- to have
ìyan - swagger


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
FOREIGN-GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo